Koninklijke Onderscheiding voor professor dr. Huub Op den Camp

Foto: Leudal Nieuws - John Hölsgens.

De uit Oostrum afkomstige professor dr. Huub op den Camp (66) is op 31 augustus 2022 verrast met een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste als hoogleraar Ecological Mircrobiology aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De versierselen werden Op den Camp opgespeld tijdens zijn afscheidscollege.

Koninklijke onderscheiding in Nijmegen
Professor dr. H.J.MM. Op den Camp is woonachtig in Oostrum (gemeente Venray). Vanwege zijn binding met de Radboud Universiteit werd door burgemeester Leontien Kompier van Venray gehoor gegeven aan de wens van de aanvrager om de Koninklijke onderscheiding in Nijmegen door burgemeester Hubert Bruls te laten opspelden.

Loopbaan
De heer Op den Camp begon in 1974 zijn loopbaan als student biologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij bleef zijn hele carrière verbonden, werd in 2005 benoemd tot universitair hoofddocent en in 2015 tot hoogleraar Ecological Microbiology. Op 31 augustus neemt hij na 48 jaar afscheid omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Internationaal netwerk
Op den Camp heeft een groot Nederlands en internationaal netwerk en dat resulteerde onder meer in spraakmakende publicaties in o.a. tijdschriften als Nature en PNAS. Zijn werk gaat over vele landsgrenzen heen; Op den Camp is betrokken bij talloze internationale samenwerkingsverbanden. In zijn werk als mentor heeft hij meer dan 30 promovendi van verschillende achtergronden begeleid.

Complexe materie
Professor Op den Camp draagt graag zijn passie voor microbiologie uit naar het grotere publiek. Hij presenteerde het belang van de microbe voor lagere en middelbare scholen, open dagen, ouderdagen, vakverenigingen, musea etc. Hierbij lukt het hem om uiterst complexe materie op een dusdanige manier uit te leggen dat zijn publiek net zo gefascineerd raakt als hij zelf is.

Burgemeester Bruls heeft professor dr. Op den Camp mogen decoreren met een Koninklijke onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Reacties

Cookieinstellingen