Venray tekent 17 juni Lokaal Sportakkoord

Foto: © Stock Clips. Sportende kinderen.

Organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen die willen bijdragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray tekenen op maandag 17 juni het Lokaal Sportakkoord, dat in Venray het karakter krijgt van een Leefstijlakkoord. De partijen committeren zich aan de eerste drie grote leefstijlambities voor Venray die 17 juni bekend worden gemaakt.

Het Lokaal Sportakkoord is een vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties in 2018 hebben gesloten: Sport Verenigt Nederland. De uitvoering daarvan moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. “We willen met het Lokaal Sportakkoord vooral bestaande netwerken versterken en nieuwe netwerken bouwen”, vertelt wethouder Anne Thielen (sport). “De insteek is dat de partijen zich samen gaan inspannen om Venray duurzaam fitter, gezonder en vitaler te maken. Vooral in het gezamenlijke zit de kracht. We zijn al met tientallen organisaties en bedrijven in gesprek en we merken dat er groot draagvlak is voor onze aanpak en ambities.”

Sportformateur
Een speciale rol bij de realisatie van de Lokale Sportakkoorden is weggelegd voor de zogeheten sportformateur. Deze moet gaan bouwen aan de lokale netwerken en invulling geven aan een Sportakkoord. De gemeente Venray heeft Maurice Ambaum in de arm genomen als sportformateur. Anne Thielen: “Met de sportformateur hebben we de eerste drie krachtige leefstijlambities geformuleerd die we de komende weken verder uitwerken en op 17 juni zullen presenteren. Deze ambities zijn het fundament waarop we het Leefstijlakkoord in Venray gaan bouwen en lokale netwerken gaan versterken. Het is de bedoeling dat we meteen na de zomervakantie al beginnen met de uitvoering van het akkoord.”

Meer informatie
Organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen die meer willen weten over het Leefstijlakkoord in Venray, kunnen contact opnemen met sportformateur Maurice Ambaum: [email protected]

Reacties