Petra van Duijnhoven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Foto: © Hoedemaekers Venray.

Burgemeester Hans Gilissen heeft op maandagavond in MFC Brukske een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Petra van Duijnhoven (61). Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds de oprichting van de Stichting Wijkplatform Brukske in 1994 is Petra van Duijnhoven betrokken als bestuurslid en voorzitter. Vanuit sociale motivatie steekt Petra ook zelf regelmatig de handen uit de mouwen en betrekt haar hele gezin bij allerlei activiteiten en initiatieven in ‘haar’ multiculturele wijk. Petra zet zich vooral in voor integratie, gelijke kansen voor iedereen en specifiek voor mensen met een kleine beurs. Ze vertegenwoordigt de wijkraad al ruim 14 jaar in het overkoepelende Wijkradenoverleg (WRO). Binnen het WRO is zij onder andere contactpersoon voor PI De Rooyse Wissel en voor de ontwikkelingen rond Via Venray (N270).

Petra van Duijnhoven is ook al ruim 10 jaar actief binnen de LSA, een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen met veel leden uit heel Nederland. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen. Ook is Petra al ruim 10 jaar actief lid van het CDA, onder andere als raadslid en lid van de Rekenkamercommissie.

Leefbaarheid in de dorpen en wijken staat altijd voorop bij Petra. Zo was zij bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer voor de installatie van cameratoezicht bij afvalinzamelpunten in Venray. Als mede-initiatiefnemer is Petra betrokken bij de Coöperatie GlaswebVenray. Deze coöperatie beoogt de hele gemeente Venray en de kern Holthees te voorzien van een dekkend glasvezelnetwerk.

Foto; Hoedemaekers Venray. 

Reacties