Gemeente Venray biedt stoppende agrarische ondernemers helpende hand

Foto: ©Pixabay.

Minder intensieve veehouderijen dichtbij de dorpen. Dat is die ambitie van de Visie Veehouderij zoals het college van B&W die in januari 2018 heeft opgesteld.

Op die manier wil de gemeente helpen om de leefbaarheid in dorpen te versterken, de luchtkwaliteit te verbeteren en (geur)overlast terug te dringen. De eerste tien ondernemers zijn via de bestaande regelingen al geholpen en hebben daarmee vrijwillig hun intensieve veehouderij gesloten.

Ingrijpende keuze
De gemeente Venray wil de eigenaren van veehouderijen zoveel mogelijk helpen, want het stoppen met een bedrijf is een ingrijpende beslissing. Daarom gaat de gemeente zoveel mogelijk in gesprek met ondernemers die plannen hebben om hun activiteiten te staken. Inmiddels is er ook een saneringsregeling vanuit het Rijk die subsidies versterkt.

Wethouder Jan Jenneskens: ‘Je bedrijf opgeven, dat is een zware keuze. Daarom vinden wij het belangrijk om echt persoonlijk met ondernemers om tafel te gaan. Wat kan er nog wél? Wat zijn andere mogelijkheden, buiten je agrarische activiteiten op die plek? En wat kunnen we als gemeente bijdragen? Dat doen we heel zorgvuldig.’

Veel veehouderijen doen mee
De persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat de ambities uit de Visie Veehouderij gestalte krijgen. ‘Er blijkt ook bij ondernemers zélf animo voor de saneringsregeling te zijn. Ruim dertig ondernemers hebben zich aangemeld. Daarvan zijn er tien ondernemers met een intensieve veehouderij die inmiddels daadwerkelijk besloten hebben om te stoppen’, zegt Jenneskens daarover.

De stoppende ondernemers komen uit dorpen uit de hele gemeente, zegt Jenneskens. ‘We spreken met ondernemers van Smakt tot Castenray en van Leunen tot Ysselsteyn.’ De overeenkomsten met twee agrarische ondernemers uit die laatste plaats lagen afgelopen week nog in het college. Jenneskens: ‘Als je het hebt over luchtkwaliteit en belasting voor de dorpen, dan is het echt zaak dat we het aantal intensieve veehouderijen in de directe omgeving van die dorpen terugbrengen. Ik verwacht dat we méér stoppende ondernemers kunnen helpen en daarmee de leefbaarheid van dorpen kunnen versterken.’

Reacties