Oplossing voor huisvesting scholen

Foto: © Gemeente Venray via Facebook.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het eigendom van de gebouwen van het Raayland College over te nemen van Stichting LVO en een deel hiervan te slopen. Op het vrijkomende terrein kan dan een nieuwe school voor Focus en Spectrum gebouwd worden.

Totaaloplossing
Op die manier ontstaat een totaaloplossing voor twee onderwijshuisvestingsproblemen: de leegstand bij het Raayland en de behoefte aan een nieuw schoolgebouw voor Focus en Spectrum.

De schoolbesturen SPOVenray, Onderwijsgroep Buitengewoon en Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) zijn positief over de kansen voor samenwerking op deze locatie. De raadscommissie Leven vergadert 14 oktober over de plannen. De gemeenteraad neemt op 2 november een principebesluit.

Focus en Spectrum
Focus (speciaal basisonderwijs) en Spectrum (speciaal onderwijs) zitten nu in een gebouw aan het Groenewoltsepad in Venray. Dit gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor onderwijshuisvesting. Goede huisvesting voor deze twee scholen heeft dan ook de hoogste prioriteit vanuit de gemeente.

Het Raayland
Vanwege de krimp van het aantal leerlingen, staat een deel van middelbare school het Raayland leeg. Dit oudste deel van het complex zorgt vanwege het verplichte onderhoud voor financiële druk. En dat terwijl de school vanwege de krimp geen reserves meer heeft en elk jaar moet bezuinigen. Met als risico dat dit gevolgen heeft voor de breedte van het onderwijsaanbod. Stichting LVO is op dit moment eigenaar van de gebouwen en ontvangt hiervoor een vergoeding van de gemeente.

Gemeente denkt mee
De gemeente Venray zet zich in voor goed voorgezet onderwijs binnen de gemeente. Daarom heeft de gemeente meegedacht over een oplossing voor het Raayland College. Het uitgangspunt hierbij was dat de gemeente maximaal dezelfde jaarlasten heeft als nu het geval is. Er is vervolgens een toekomstscenario ontwikkeld waarbij de gemeente het eigendom van de gebouwen van het Raayland College overneemt.

Plannen
Als de gemeenteraad met de plannen instemt, worden de oude bouwdelen van het Raayland gesloopt. Om ervoor te zorgen dat het Raayland College voldoende ruimte behoudt, zal waarschijnlijk een klein deel worden behouden en gerenoveerd. Een andere optie is het realiseren van een kleine aanbouw. Deze plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Het vrijkomende terrein kan na sloop ingezet worden voor de nieuwbouw van Focus en Spectrum. De locatie bij het Raayland heeft de voorkeur boven de huidige locatie van de scholen.

Reacties

Cookieinstellingen