Overeenkomst tussen Raayland College en gemeente Venray

Rector Bas van Rooijen en wethouder Onderwijs Daan Janssen in het gebouw van het Raayland College.
Rector Bas van Rooijen en wethouder Onderwijs Daan Janssen in het gebouw van het Raayland College.
Foto:

De stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) waar het Raayland College onder valt en de Gemeente Venray hebben op 5 oktober een overeenkomst gesloten. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de gebouwen waar het Raayland College is gehuisvest.

Totaaloplossing
De gemeenteraad van Venray stemde eerder al in met het besluit om het eigendom van de gebouwen van het Raayland College over te nemen van Stichting LVO en een deel hiervan te slopen. Op het vrijkomende terrein kan dan een nieuwe school voor Focus en Spectrum worden gebouwd. Op die manier ontstaat een totaaloplossing voor twee onderwijshuisvestingsproblemen: de leegstand bij het Raayland College en de behoefte aan een nieuw schoolgebouw voor Focus (speciaal basisonderwijs) en Spectrum (speciaal onderwijs). Deze ontwikkeling past ook in de ambities die de gemeente en de schoolbesturen nastreven in het kader van inclusief onderwijs.

Huidige situatie
Focus en Spectrum zitten nu in een gebouw aan het Groenewoltsepad in Venray. Dit gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor onderwijshuisvesting. Goede huisvesting voor deze twee scholen heeft dan ook de hoogste prioriteit vanuit de gemeente.

Vanwege de krimp van het aantal leerlingen, staat een deel van middelbare school het Raayland College leeg. Dit oudste deel van het complex zorgt vanwege het verplichte onderhoud voor financiële druk. Stichting LVO is eigenaar van de gebouwen en ontvangt hiervoor een vergoeding van de gemeente. Momenteel wordt een deel van het gebouw gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een tijdelijke opvangplek.

Toekomstplannen
De oude bouwdelen C, D en E van het Raayland College worden gesloopt. Om te zorgen dat het Raayland College voldoende ruimte behoudt, wordt een klein deel van gebouw C behouden en gerenoveerd. Op het vrijkomende terrein kan na sloop een nieuwe school worden gebouwd voor Focus en Spectrum. Binnen de school wordt ook een gymzaal gerealiseerd. Daarnaast komt in de school een voorziening van PSW Junior voor kinderen met een meervoudige beperking waarvoor onderwijs (nog) niet mogelijk is. De openbare ruimte rondom de school zal met klimaatadaptieve maatregelen worden ingericht ter vergroening van de wijk. De planning is erop gericht dat de sloop medio 2023 zal starten. De bouw van de nieuwe school zal begin 2024 starten en naar verwachting voltooid zijn in de zomer van 2025.

Reacties

Cookieinstellingen