Minimale stijging OZB in Venray

Foto: © Pixabay.

Het college van B&W van de gemeente Venray heeft de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor 2023 vastgesteld. Hoewel de inflatie in Nederland historisch hoog is, blijft de stijging in Venray binnen de perken. In vergelijking met 2022, stijgt de lastendruk voor de Venrayse inwoners in 2023 met 4,3%.

Lastendruk zo laag mogelijk houden
De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt het minst, namelijk met 2,3%. Om de afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend te houden, stijgen deze tarieven met respectievelijk 7,8 en 3,7%. Vooral de flink toegenomen brandstofprijzen zorgen voor een stijging van de kosten voor afvalinzameling. De totale lastendruk stijgt hiermee met 4,3%. Dit betekent dat het gemiddelde Venrayse gezin in 2023 € 851,- uitgeeft aan gemeentelijke lasten, ten opzichte van € 815,- in 2022.

Wethouder Wim de Schryver: “In deze onzekere tijden heeft iedereen het al moeilijk genoeg. Ons uitgangspunt was en is om de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en zo ook in 2023 een relatief goedkope gemeente te blijven. Ik ben blij dat het ons gelukt is de stijging van onze tarieven binnen de perken te houden.”

Aanpassing betalingstermijnen
Daarnaast komt de gemeente Venray inwoners en ondernemers tegemoet met een versoepelde betalingstermijn voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze wordt uitgebreid van twee naar vier termijnen. De termijnen voor betaling via automatische incasso gaan van negen naar tien termijnen. Met deze maatregelen draagt de gemeente bij aan een betere spreiding van de maandelijkse lasten van haar inwoners en ondernemers.

In de vergadering van 13 december aanstaande neemt de raad een definitief besluit over de gemeentelijke belastingtarieven van 2023.

Reacties

Cookieinstellingen