Graafwerkzaamheden langs Maaslijn in het najaar

Foto: Graafmachine - Pixabay.

Langs de Maaslijn starten in het najaar graafwerkzaamheden in het kader van het Project Vervangen Treinbeveiliging. Dit project van ProRail staat los van het project de Maaslijn.

Wel maakt ProRail van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd een nieuwe mantelbuis voor een extra glasvezelverbinding aan te leggen. Dit is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden van het project de Maaslijn. Omwonenden die mogelijk hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden, worden hierover geïnformeerd door ProRail.

Elektrificatie Maaslijn
Een glasvezelverbinding is nodig om de 9 onderstations die langs de Maaslijn komen te liggen met elkaar en met de bovenleiding te laten communiceren. Deze onderstations met een oppervlakte van circa 125 m2 zijn onderdeel van de elektrificatie van de Maaslijn. Zij voorzien de bovenleiding van elektriciteit.

Ook nieuwe mantelbuis
Om te voorkomen dat voor de aanleg van glasvezel de grond opnieuw open moet, is met ProRail afgesproken dat zij het Project Vervangen Treinbeveiliging combineert met de aanleg van een buis. Dan hoeft er straks alleen nog maar een kabel door de buis te worden getrokken. Dit levert tijdwinst en een fikse geldbesparing op.

Kijk voor meer informatie op www.maaslijn.nl

Reacties