Mantelzorgwaardering aanvragen kan weer!

Foto: Mantelzorg - Gemeente Venray

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij hen kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen omgeving blijven onderhouden. En in tijden als deze zijn wij extra dankbaar voor hun inzet. Even geen respijtzorg of dagbesteding: de coronacrisis verhoogt ook de druk op de schouders van mantelzorgers. Met de mantelzorgwaardering kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten. Aanvragen kan vanaf nu!

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week zorg verleent aan een inwoner van Venray.

Keuzemenu

Wij willen mantelzorgers op maat waarderen. Daarom zijn er enkele opties waaruit u kunt kiezen: een geldbedrag, een kunst- en cultuurwaardebon, een horeca- en winkelwaardebon, een combinatie van deze twee bonnen of twee nachten logeren bij Logeerhuis Kapstok. Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u op de pagina Mantelzorgwaardering op deze website. Sinds dit jaar zijn de bedragen van de waardering verhoogd: het geldbedrag is € 130,- en de waardebonnen zijn € 140,-.

Iedere aanvrager (18+) van de waardering krijgt sowieso een waardebon voor één nacht logeren in Logeerhuis Kapstok. Kiest u ook nog voor de waardebon om twee nachten de blijven logeren bij Kapstok, dan heeft u in totaal recht op drie nachten. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. De zorg van thuis wordt 24 uur per dag voortgezet in het Logeerhuis. Speciaal opgeleide vrijwilligers nemen de mantelzorg over. Ze worden eventueel bijgestaan door de thuiszorgorganisatie of eigen huisarts. Let wel: vanwege de coronacrisis is logeren in Logeerhuis Kapstok even niet mogelijk. Wij informeren u op onze site zodra het Logeerhuis weer geopend is.

Aanvragen

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen vanaf nu de mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger. Dit kan via het online aanvraagformulier. Aanvragen is mogelijk tot 1 november 2020.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33. Kies in het keuzemenu voor toets 1.

Steunpunt Mantelzorg Venray

Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Venray. Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u bellen naar de Mantelzorglijn via (0478) 51 73 90. Of stuur een e-mail naar [email protected].

Reacties