Nieuw Venrays beleid voor toezicht en handhaving

Foto: © Gemeente Venray (archieffoto)

Burgemeester en wethouders van Venray hebben het nieuwe beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving vastgesteld. Dit beleid geldt voor toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. In het nieuwe beleid is veel aandacht besteed aan de prioritering van toezichtstaken.

Het beleid is te vinden via www.beleidvenray.nl/vthbeleid.

Venray kiest voor een gezonde toekomst, veilig en duurzaam. Goed op de leefomgeving afgestemde vergunningen, toezicht op maat en handhavend optreden als het moet, dragen bij aan die gezonde leefomgeving.

Prioriteiten
Hoge prioriteit krijgen de thema’s waar de grootste risico’s voor onze gezondheid en veiligheid zitten, zoals intensieve veehouderijen, drugsdumpingen, bouw- en brandveiligheid van grote gebouwen, grote evenementen en gebouwen met kwetsbare groepen. Ook fraude met adressen, woonoverlast, drugshandel, ondermijning, algemeen toezicht op straat (boa’s) en energiecontroles (duurzaamheid) krijgen in Venray hoge prioriteit. Raadsleden hebben meegedacht over de prioritering. De raad besluit over de kaders van het nieuwe beleid op 7 juli 2020.

Vooral in gesprek zijn met elkaar
Onze toezichthouders gaan vooral in gesprek met inwoners en ondernemers over hoe zij in het dagelijks leven kunnen bijdragen aan de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van Venray. Wethouder toezicht en handhaving Cor Vervoort: “Met een goed en gelijkwaardig gesprek bereik je vaak veel meer, dan met direct handhavend optreden. Venray kiest dan ook voor bewustwording en het uitleggen van het waarom van regels. Ondernemers en inwoners mogen ook meedenken in het oplossen van knelpunten, graag zelfs! Maar wil men niet meewerken, dan treden we uiteraard handhavend op. In de praktijk is dat in hooguit 5% van de gevallen nodig. Dat zien we in deze tijd ook bij het opvolgen van de coronamaatregelen.”

Klachten
In 2019 zijn de toezichthouders veel tijd kwijt geweest met de afhandeling van klachten. Het ging vorig jaar vooral om stank- en geluidsoverlast (veel warme dagen) en overlast door bouwactiviteiten. De uren voor de afhandeling van klachten zijn in 2019 ten koste gegaan van toezichtcontroles. Wethouder Cor Vervoort: “We hopen dat mensen overlast vooral onderling oplossen. Met respect voor elkaar en met onderlinge afspraken moet je er in veel gevallen samen toch uit kunnen komen. Vrijwillige buurtbemiddeling kan helpen als mensen hulp nodig hebben bij dat goede gesprek en het maken van afspraken. In uitzonderlijke gevallen kijken we of mediation mogelijk is.”

Het nieuwe beleid is te vinden op www.beleidvenray.nl. Op deze beleidswebsite vind je meer beleid, zoals: horecabeleid, terrassenbeleid, evenementenbeleid, standplaatsenbeleid, uitstallingenbeleid.

Reacties