College Venray wil bomen nog beter beschermen

Foto: © Pixabay.

Bossen en bomen moeten nog beter worden beschermd. Die ambitie spreekt het Venrayse college van B&W uit in de Uitvoeringsnota Bomen. Wethouder Cor Vervoort: ‘Bomen zorgen voor schonere lucht, voor verkoeling, ze nemen fijnstof en CO2 op en zorgen voor meer biodiversiteit. Daarom moeten we nóg zuiniger zijn op onze groene omgeving. Deze Uitvoeringsnota Bomen zet die ambitie om in concrete plannen.’

Met het vaststellen van de nota zet het college de eerder ingeslagen weg door. Bijzondere bomen of bosachtige gebieden zijn op basis van een aantal criteria verzameld en op een lijst gezet. Daarbij krijgen de monumentale en waardevolle bomen extra aandacht en bescherming om ze zo lang mogelijk voor Venray te kunnen behouden. Dat geldt ook voor de benoemde aandachtsgebieden, zoals het Vlakwaterbos. Vervoort: ‘Deze bomen en deze gebieden zitten verankerd in het Venrayse DNA. Daarom is het zaak om ze voor toekomstige generaties te behouden.’

Minimale eis: een boom voor een boom
Er kunnen redenen zijn om een boom te kappen. ‘Dat een boom in de weg staat, is niet per definitie een geldige reden’, legt Vervoort uit. ‘Soms kun je een weg of een uitrit zo aanleggen dat de betreffende boom voor Venray behouden kan blijven.’ Als een gemeentelijke boom echter echt gekapt moet worden, bijvoorbeeld vanwege ziekte, dan is als richtlijn opgenomen dat die ook vervangen moet worden. Vervoort: ‘Dat doen we dan het liefst op dezelfde locatie, maar anders op een andere plek in de buurt of in de gemeente.’

Energietransitie
Door de energietransitie gaat ook de opwek van duurzame energie de komende jaren meer gebruik maken van de schaarse ruimte. In de nota gaat het college ook op die kwestie in. ‘Met deze nota geven we daarover ook duidelijkheid’, vertelt Vervoort. ‘We maken graag gebruik van duurzame energiebronnen, maar we willen ook ons groen behouden. In deze nota laten we zien dat we duurzame energie kunnen opwekken en tegelijk onze groene omgeving kunnen beschermen.’

Reacties