Afbouw Kunstencentrum Jerusalem afgerond

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de balans opgemaakt voor stichting Kunstencentrum Jerusalem (KCJ). Deze stichting moest worden afgebouwd. Inmiddels zijn vrijwel alle medewerker uitgestroomd. Het boek KCJ kan daarmee dicht.

In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Venray besloten om de subsidie aan Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) per augustus 2017 stop te zetten. Het Kunstencentrum was toen al enige jaren verliesgevend en plannen om het tij te keren hadden niet de steun van de gemeente. Met een nieuwe organisatie, Cultura Venray, wilde de gemeente het cultuurbeleid efficiënter en beter betaalbaar gaan uitvoeren.

Sociaal plan
Er is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van twee jaar. Dit om er voor te zorgen dat de medewerkers van KCJ bij een andere werkgever of als zelfstandige weer aan het werk konden. Op 1 september 2019 eindigde dit sociaal plan. “We hebben de balans opgemaakt en stellen vast dat vrijwel alle medewerkers zijn uitgestroomd”, aldus wethouder Anne Thielen.

Het boek kan dicht
De stichting heeft nog beperkte financiële verplichtingen die de gemeente Venray overneemt. Thielen: “Dat betekent dat de stichting kunstencentrum nu ook definitief opgeheven kan worden. Het boek kan dicht en onze blik kunnen we nu weer volledig richten op de toekomst.”.

Budget
De wethouder licht toe dat de inspanningen die nodig waren voor de uitvoering van het sociaal plan meer geld hebben gekost dan oorspronkelijk begroot. “Vooraf hebben we aangegeven dat het onzeker was of we met het geraamde budget van € 2,85 miljoen uit zouden komen. Uiteindelijk heeft het sociaal plan ons ruim € 3 ton meer gekost”.

Reacties