Gemeente Venray; Samen aan de slag voor uw dorp of wijk

Foto: Pixabay.

Samen met verschillende partners, waaronder de wijkplatformen, wijkraden en de dorpsraden, onderzoekt de gemeente Venray de leefbaarheid in de Venrayse dorpen en wijken. Hiervoor hebben wij uw input nodig! Hoe ervaart u uw directe leefomgeving? Wat kan beter? Laat het ons weten door mee te doen aan dit onderzoek. We starten nu met de wijken waar een wijkteam actief is (Brukske, Centrum, Centrum West, Landweert en Veltum) en met Oirlo en Castenray.

De gemeente Venray verzamelt de informatie samen met onderzoeksbureau TopOnderzoek. Van 26 november tot 17 december voert TopOnderzoek steekproefsgewijs een enquête uit in de desbetreffende wijken en dorpen. Dit betekent dat de onderzoekers ook bij u kunnen aanbellen. Zij kunnen zich legitimeren. TopOnderzoek werkt ook ’s avonds en op zaterdag. Verder staat er in dezelfde periode een vragenlijst online. Deze kunt u hier invullen: https://enquete.toponderzoek.com/LeefbaarheidVenray Ook het panel TipVenray.nl, bestaande uit 794 inwoners, wordt ingezet. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd.

Gebiedsagenda
Dit onderzoek is de eerste stap van de zogenaamde gebiedsagenda. Op basis van de verzamelde informatie wil de gemeente Venray samen met alle partners in de wijk gezamenlijke opgaven formuleren. We noemen dit het opstellen van de gebiedsagenda. De gebiedsagenda maakt inzichtelijk wat speelt en waar we de komende jaren op in willen zetten.

Reacties